Tjänster

På Mälarö Elteknik AB

har vi ett högt tekniskt kunnande allt från lågspännings ställverk på flera 1000 amp till fastighet automationer och datastyrda egna hem s.k. smart house.

Vi kan erbjuda dig totala lösningar för kraft och belysning samt teletekniska anläggningar inom industri, fastighet, jordbruk och egna hem.
Våra sammabetspartners är ledande elgrossister såsom Meab, Selga, Ahlsell som tillhandahåller de mesta material och komponenter inom tillverkare såsom Elko, Eljo, ABB, Gykom, Siemens m.fl..

 

Mälarö Elteknik AB

är ett Ekeröbaserat företag som specialiserat sig på elinstallationer till hushåll och företag. Företaget har varit verksamt, med Ekerö som bas sedan 1954 och finns på Stenhamravägen 66 i Stenhamra .

Vi utför större nyinstallationsarbeten och arbeten i samband med ROT ombyggnader. Vi utför också alla typer av elinstallationer och reparationer till hushåll och privatpersoner. Vi projekterar och installerar även anläggningar inom industrin.

Vi arbetar med hög servicegrad och sätter alltid kundens behov och önskemål i fokus. Hög kvalitet och nöjda kunder är honnörsord i vår verksamhet.

Välkommen med er förfrågan.

Tvistlösning

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se